Orderbon - FrieslandCampina

Order
 
Datum
Data-Outlet nummer
Naam accountmanager FFOOH
Dispenser type
Werkzaamheden
Plaatsen Retour     Serienr 

Betreft omruiling (aanvinken op zowel aflever- als retourorder)
Contractvorm
Koop - Exploitant/Dealer Koop - Friesland Campina Bruikleen
Via dealer
Nee Ja
Opties Waterreservoir
Flowjet
Dompelpomp
Jerrycan
Gepast geldsysteem
Werkend op penningen
Wisselgeldsysteem   Consumptieprijs  
Achterkap gebranded
Soort
Nieuw    Revisie (bij bruikleen)
Borg
Ja Nee
Servicecontract
Ja Nee
  - Weekendservice
Ja Nee
Pos materiaal meeleveren
Nee Ja     Omschrijving 
 
Factuur
 
Machine voorafgaand aan facturering op risico van FrieslandCampina uitleveren

Factuur dispenser
Friesland Exploitant Dealer N.v.t. (bij retour)
Factuur aflevering & installatie
Friesland Exploitant Dealer N.v.t.
Factuur alleen aflevering / retour
Friesland Exploitant Dealer N.v.t.
Factuur servicecontract
Friesland Exploitant Dealer N.v.t.
Factuur borg
Exploitant Dealer N.v.t.
Factuur retourkosten bij tijdelijke plaatsing
Exploitant N.v.t.
 
Debiteur gegevens (anders dan FrieslandCampina)
 
Naam locatie
Adres  Huisnr    Toevoeging  
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Tel(2)
Faxnummer
E-mail
 
 
NAW-gegevens plaatsingslocatie
 
Naam locatie
Adres  Huisnr    Toevoeging  
Postcode
Woonplaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
Tel(2)
Faxnummer
E-mail
 

 
Openingstijden
Opmerkingen
 


Bijzonderheden

Is beluchte wasmachinekraan aanwezig ?  

Ja   Nee
Is geaard stopcontact aanwezig ?   Ja   Nee
Anders:    
 


     Jaskiform v.0.55